Styx

 

2014

Polyester resin, carbon fibre, steel, colour

200 x 58 x 58 cm

 

Styx, Veronica Wilton, 2014 Styx, detail, Veronica Wilton

Previous      Work      Next